urejaje okolja, košnja trave
 
roto pano Pino
 
roto Pano Pino ponoči
 
roto pano pino pomlad 2016
 
Tabla 1× 2 m, Osojnikova, Ptuj
 
Tabla 1× 2 m, Rogozniška, Ptuj
 
Obešanka v Rušah
Obešanka v Selnici
Obešanka v Račah
Železniški nadvoz Gorkega ulica v Mariboru